Publicerad 5 december 2023

Beräkning av föräldrars ersättning till kommunen för placerade barn

Föräldrar är skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader när ett barn under 18 år får vård eller omvårdnad utanför det egna hemmet.

Nya rekommendationer för beräkning av föräldrars ersättning till kommunen för placerade barn från 1 maj 2023

Från den 1 maj 2023 gäller nya rekommendationer för beräkning av förälders ersättning för placerade barn. Föräldrar är skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader när ett barn under 18 år får vård eller omvårdnad utanför det egna hemmet. Föräldrarnas skyldigheter bestäms enligt samma grunder som betalningsskyldigheten vid underhållsstöd.

Hur mycket en förälder ska betala till kommunen beror både på förälderns årsinkomst och på hur många barn som föräldern har att försörja. Ersättningsbeloppet omräknas årligen.

Cirkulär 22:44 Beräkning av föräldrars ersättning till kommunen för placerade barn under 18 år

SKR:s cirkulär ger generella rekommendationer

Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör beräkning av föräldrars ersättning till kommunen för placerade barn under 18 år. Eftersom det är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd för utvecklande av kommunens egna riktlinjer för handläggningen av dessa ärenden.

SKR ger endast rådgivning till företrädare för kommunen

SKR:s rådgivning är enbart avsedd för företrädare för kommunen vilket innebär att privata företag inte omfattas av SKR:s rådgivning. Råd och stöd ges avseende mer generella frågor.

Informationsansvarig

  • Maja Hagström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.