Rapporter och skrifter

Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer.

Här hittar du publikationer från 2009 och framåt. Äldre publikationer finns i vår webbutik.

SKR:s webbutik