Publicerad 15 mars 2024

Barn och våld

Att utsättas för våld får allvarliga konsekvenser för barn. Det gäller även för barn som ser, hör eller på andra sätt upplever våld mot en förälder eller omsorgsperson.

Barn som upplever våld – stöd för socialtjänsten

Hur kan socialtjänsten kan stödja barn som upplever våld, och bedöma omsorgsförmåga hos våldsutövande och våldsutsatta föräldrar? SKR:s skrift om barn som upplever våld, lyfter forskning och ger praktiskt stöd vad socialtjänsten kan göra, från att upptäcka våld till att ge insatser efter behov.

Skrift: Barn som upplever våld

Maria Eriksson, professor i socialt arbete vid Marie Cederschiöld högskola (tidigare Ersta Sköndal Bräcke Högskola), är en av författarna till skriften. I filmen berättar hon om vilket stöd barnen kan behöva och hur omsorgsförmåga kan bedömas hos föräldrar. Föreläsningen är 53 min.

 

Stöd vid svåra samtal med barn

SKR har tagit fram filmer om hur socialtjänsten kan prata med barn som utsatts för våld, sexuella övergrepp eller varit med om våld in nära relationer.

Svåra samtal med barn

Barn på skyddat boende

Det bor nästan lika många barn som våldsutsatta vuxna på skyddat boende. Från 1 april 2024 införs ny lagstiftning som stärker rättigheterna för barn i skyddat boende. SKR har tagit fram frågor och svar som stöd för kommuner.

Skyddat boende – frågor och svar

Studie om våldsutsatthet och barnavårdsutredningar

FoU Värmland har gjort en studie om barnavårdsutredningar vid anmälan om misstänkt våldsutsatthet. Studien har genomförts tillsammans med Värmlands kommuner och med stöd av SKR:s kvinnofridssatsning.

Studien SAVE (Support and protection Against Violence, on Equal terms for all children)

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.