Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kunskapsbaserad och jämlik vård

Målet med kunskapsstyrning är en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Konferenser och webbinarierKalendarium

Anmäl dig till konferenser och webbinarier kopplade till nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Rutiner och rekommendationer för vård i samband med covid-19, bland annat för rehabilitering och obduktion.

NKK:s webbplatsNationellt kliniskt kunskapsstöd

Gemensamma rekommendationer för regionerna vad gäller utredning, behandling och klinisk uppföljning.

VårdförloppPersoncentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Om införande, framtagande och uppföljning av vårdförlopp, samt frågor och svar.

Senaste nytt

Fler nyheter


  • Se webbinarium om vårdförlopp hjärtsvikt

    Den 20 april hölls ett webbinarium om personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för hjärtsvikt. Där presenterades även information om hur du följer upp vårdförloppet.

  • Se webbinarium om vaccin och vaccination mot covid-19

    Den 21 april hölls ett webbinarium om det aktuella kunskapsläget för vaccinerna och vaccinationerna, riktat till personal inom hälso- och sjukvården med att ordinera vaccin mot covid-19. Du kan se webbinariet i efterhand.