Publicerad 26 februari 2024

Nationellt nätverk inom den sociala barn- och ungdomsvården

För samverkan, stöd och lärande mellan länen/regionerna, kommuner och nationell nivå träffas regionernas representanter i olika nätverk som SKR leder. Nätverken är forum för information- och erfarenhetsutbyte och ett viktigt stöd i arbetet med kunskapsutveckling och förbättringsarbete. Nationella nätverket för barn och unga (Barn- och unganätverket) är ett av dessa nätverk.

Prioriterade frågor för Barn- och unganätverket 2024

Inför varje år tas förslag om vilka prioriterade områden nätverket ska arbeta med, fram av SKR tillsammans med nätverket. Dessa beslutas om av RSS-nätverket. Varje län/region bestämmer själva vilket eller vilka av områdena de ska arbeta med under året. Varje områden kan innehålla flera frågor. De frågor som är specificerade, föreslås vara prioriterade inom det området.

För 2024 togs följande förslag på områden fram för barn- och unganätverket:

 • Barn och unga i samhällsvård
 • Barn och unga som utsätts för eller upplever våld
 • Barn och unga med normbrytande och kriminellt beteende
 • Omställning till nya Socialtjänstlagen
  • Kunskapsbaserat arbete
  • Förebyggande lätt tillgängliga insatser
  • Systematisk uppföljning för bättre kvalitet
  • Organisation och arbetssätt
  • Digitalisering
  • Samverkan

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Mikael Mattsson Flink
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.