Sveriges Kommuner och Regioner

I fokus

Gå direkt till

Senaste nytt

  • SKR-medarbetare avliden efter knivdåd

    SKR:s medarbetare Ing-Marie Wieselgren utsattes den 6 juli för ett våldsbrott under Almedalsveckan i Visby. Ing-Marie Wieselgren har avlidit till följd av sina skador. Nyhet
  • Snabbutred möjligheten att ge fler tillgång till SFI

    SKR vill att regeringen utreder hur personer som flytt från Ukraina kan få rätt att läsa svenska för invandrare (SFI), andra utbildningar inom komvux samt samhällsorientering. Nyhet Flyktingmottagande

SKR i debatten

Om SKR

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Om SKR