Fortsatt tufft ekonomiskt läge

Kommuner och regioner påverkas kraftigt av den svaga ekonomin. Regionernas resultat beräknas till ett underskott på 16 miljarder kronor, medan kommunerna beräknas göra ett överskott på 2 miljarder kronor. Det är det lägsta resultatet i kommunerna på 20 år.

Ett klassrum med en lärare och två barn

I fokus

Aktuellt

Ett medlemskap som gör skillnad

Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna.
Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR världens mest innovativa och omtänksamma välfärd.

Huvudnavigering