Publicerad 7 november 2023

Handläggning och dokumentation i den sociala barn- och ungdomsvården

Kommunernas socialtjänster efterfrågar mycket stöd när det gäller tillämpningen av det regelverk som finns kring handläggning och dokumentation. Här har SKR samlat en del klargöranden och utvecklingsarbeten som har gjorts för att stötta kommunerna.

Utbildning "Aktualiseringar i den sociala barn- och ungdomsvården"

Beställ utbildningen Aktualiseringar i den sociala barn- och ungdomsvården

I maj 2021 anordnade SKR en webbutbildning med fokus på aktualiseringar i den sociala barn- och ungdomsvården. Sändningen kan ses som ett utbildande material och riktar sig till arbetsledare och handläggare inom socialtjänsten som genomför aktualiseringar på barn och unga mellan 0-21 år.

Att göra aktualiseringar och förhandsbedömningar kring barn och unga innehåller flera moment som kräver svåra avvägningar och bedömningar för socialtjänsten. IVO:s granskningar visar att socialtjänstens kunskaper kring aktualiseringar behöver förbättras. I den här utbildningen går vi igenom de olika momenten i handläggningen utifrån Socialstyrelsens böcker och går igenom de vanligaste bristerna IVO har funnit i sina granskningar.

Föreläsningarna varvas med diskussionsövningar så det är bra om ni antingen ser utbildningen tillsammans med en eller flera kollegor så att ni kan diskutera kring de momenten av utbildningen som det efterfrågas. Bäst effekt fås om hela arbetsgruppen inklusive arbetsledning tar del av utbildningen.

Förbättrad dokumentation i barn- och ungdomsärenden

SKR har med stöd av Socialdepartementet drivit ett utvecklingsarbete för att underlätta och effektivisera dokumentationen av ett barn- och ungdomsärende. Utvecklingsarbetet har visat att det går att göra tidsbesparingar med bibehållen kvalitet.

Förbättrad dokumentation i barn- och ungdomsärenden

Inhämtande av sjukhusjournaler om vårdnadshavare i den sociala barn- och ungdomsvården

Här hittar du klargörande kring vad som gäller när socialtjänstens begär ut uppgifter från sjukvården inom ramen för en utredning av ett barns behov av stöd och skydd enligt 11 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL om en vårdnadshavare som har spärrat sin sjukvårdsjournal.

Inhämtande av sjukhusjournaler om vårdnadshavare

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.