Publicerad 2 juni 2022

Webbutbildningar inom social omsorg

Självstudier i ett pedagogiskt upplägg med olika delmoment. Genomför utbildningen när det passar dig.

Webbutbildningar inom barn- och ungaområdet

Webbutbildningar inom funktionshinderområdet

Webbutbildningar inom äldreområdet

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.