Publicerad 22 februari 2024

Våld i nära relation, hedersrelaterat våld – stöd för socialtjänsten

Socialtjänsten har ett viktigt ansvar att skydda och stödja våldsutsatta kvinnor och deras barn. Socialtjänstens ska även verka för att våldsutövare ändrar beteende.

Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck är ett samhälls- och jämställdhetsproblem som skapar stort lidande för de som utsätts. Ibland kan stödet från samhället göra skillnaden mellan liv eller död.

Tryggt liv fritt från våld – vad behöver socialtjänsten göra?

SKR har spelat in två föreläsningar där Linn Moser Hällen ger råd om hur socialtjänsten ska ge våldsutsatta ett bra stöd. Linn är socionom, handledare och författare, och har lång erfarenhet av arbete med våldsutsatta klienter och att handleda socialtjänsten. Föreläsningarna spelades in under en konferens om stöd till våldsutsatta hösten 2023.

Del 1. Processen

Vad betyder det att få hjälp enligt 5 kap 11 § i socialtjänstlagen? Vad innebär det att förändra sin situation, och hur vet vi vilket stöd klienten behöver för att det ska kunna ske? Längd: 37 minuter

Del 2. Kvalitet i samtal

Hur kan socialtjänstens skapa kvalitet i samtal om våld? Vad behöver du som socialarbetare eller behandlare? Längd: 35 minuter.


Barn som upplever våld

SKR har tagit fram en skrift om hur socialtjänsten kan stödja barn som upplever våld och bedöma omsorgsförmåga hos våldsutövande och våldsutsatta föräldrar. Det finns även information om det nya barnfridsbrottet samt stöd om att hålla svåra samtal med barn.

Barn och våld

Framgångsfaktorer i kommuner

Vad behövs för att kommuners arbete mot våld i nära relation ska vara framgångsrikt och långsiktigt hållbart? SKR:s skrift om framgångsfaktorer ger konkreta tips om vad du som strateg, förtroendevald och förvaltningschef kan göra. I skriften identifieras fem faktorer:

  • många vägar in
  • direkt och adekvat stöd och hjälp
  • integrera kvinnofridsarbetet i ordinarie strukturer
  • samverkan med andra samhällsaktörer
  • nationellt stöd

Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet

Föreskrifter om våld i nära relation – de viktigaste förändringarna

I november 2022 infördes nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relation. SKR har spelat in ett seminarium om de viktigaste förändringarna ur socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens perspektiv.

Seminarium: Nya föreskrifter om våld i nära relation

SKR:s kvinnofridsnätverk – dela erfarenheter

SKR har ett nätverk för dig som arbetar med våld in nära relationer, mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Genom nätverket får du löpande information från nationell nivå och möjlighet att dela tips, kunskap och erfarenheter med kollegor från hela landet.

Gå med i SKR:s kvinnofridsnätverk

Lärande exempel

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Sofia Karlsson
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.