Publicerad 22 april 2024

Socialtjänstens roll i arbetet mot radikalisering och extremism

Socialtjänsten spelar en viktig roll både för att förhindra rekrytering till våldsbejakande extremism och genom att stödja de som vill hoppa av. Samverkan mellan olika aktörer såsom skola, det civila samhället och polisen är avgörande.

Kunskapsstöd

Regeringen har gett flera myndigheter uppdrag att stärka samhällets motståndskraft mot våldsbejakande extremism. På Kunskapsguiden finns kunskapsstöd riktat till arbete med barn och unga vuxna som riskerar att involveras i eller är involverade i våldsbejakande extremism.

Våldsbejakande extremism ( Kunskapsguiden)

Höjd terrornivå för kommuner - vad innebär det?

Sveriges terrorhotnivå har höjts, från nivå 3 till nivå 4. Att Säkerhetspolisen höjt terrorhotnivån innebär inte att man ska sluta göra de saker i vardagen som man brukar. Däremot är det bra att vara mer vaksam. Det är viktigt att kommuner agerar inom det kommunala uppdraget och i ordinarie struktur.

Krisberedskap: Vad innebär höjd terrornivå för kommuner?

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ove Ledin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.