Publicerad 12 juni 2024

Placerade barn och unga

Idag finns tre olika placeringsformer; familjehem, stödboende och hem för vård eller boende (HVB).

De flesta placeringar sker med samtycke från vårdnadshavare eller god man men en del görs även med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Information om LVU och socialtjänstens arbete på flera språk

Socialstyrelsen har samlad information om LVU samt information om socialtjänstens arbete på flera språk.

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU - Socialstyrelsen

Information om svensk socialtjänst på flera språk - Socialstyrelsen

Placerade barn har ofta både sämre hälsa och skolresultat än andra barn och socialtjänsten behöver samverka med hälso- och sjukvård samt skola för att barnets behov ska tillgodoses på bästa sätt.

År 2022 fick 26 500 barn och unga någon gång under året en heldygnsinsats. Hälften var under 15 år och hälften 16–20 år. Marginellt fler pojkar än flickor hade en heldygnplacering under året. Det gäller alla åldersgrupper. Familjehem var den vanligaste placeringsformen. Socialstyrelsen publicerar årligen uppdaterad statistik på området.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.