Publicerad 7 april 2024

Insatsområde patientstöd vid reumatisk sjukdom

Arbetsgruppen ska ta fram övergripande underlag och modell för patientstöd för hantering av dagligt liv och optimerad hälsa vid reumatisk sjukdom.

Uppdrag

Reumatiska sjukdomar är vanligen kroniska och kräver livslång uppföljning och behandling. Insjuknandet innebär ofta en akut livskris och även under det fortsatta sjukdomsförloppet finns tillfällen då livet förändras. För att kunna hantera en förändrad livssituation så bra som möjligt, både vid insjuknandet och på längre sikt, är det viktigt att personen är välinformerad.

 • Sammanställa befintliga patientutbildningar kring reumatiska sjukdomar genom nationell och internationell omvärldsbevakning.
 • Utreda och definiera vad som ska ingå i patientstöd inom reumatologin (behov hos patient och vårdgivare).
 • Ta fram övergripande underlag och modell för patientstöd som kan anpassas för olika tekniska lösningar, medier och vårdenheter.

Aktuellt

Arbetsgruppen är igång och arbetar med underlaget.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Malin Regardt, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

malin.regardt@regionstockholm.se

Ordförande

Åsa Lindkvist, fysioterapeut, Nacka rehabcenter, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • Pernilla Degerfeldt, sjuksköterska, Rehabcentrum Skellefteå lasarett, Norra sjukvårdsregionen
 • Linda Humlesjö, fysioterapeut, Fysioterapimottagningen, Sundsvalls sjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Viktoria Lundfeldt, arbetsterapeut, Reumatologiska kliniken Västerbotten, Norrlands universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Viktoria Hiding, kurator, Reumatologsektionen, Hud och Reumatologi, Universitetssjukhuset Örebro, sjukvårdsregion Mellansverige
 • Cecilia Överdahl, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen
 • Carina Sjöman, fysioterapeut, Reumarehab Vrinnevisjukhuset i Norrköping, Reumatologiska mottagningen i Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Lena Henningsson, arbetsterapeut, Länssjukhuset i Kalmar, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Anton Brännlund, fysioterapeut, Reumatologiska kliniken, Skåne Universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Carmen Roseman, specialistläkare reumatologi, Reumatologiska kliniken, Skåne Universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Elin Löfberg, patientföreträdare, sjukvårdsregion Mellansverige
 • Helen Bäckafall, patientföreträdare, sjukvårdsregion Mellansverige