Publicerad 10 februari 2022

Om webbplatsen

Information om webbplatsen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, och hur den fungerar.

Vi vill gärna ha synpunkter från dig om hur du tycker webbplatsen fungerar. Skicka e-post eller använd kontaktformuläret längst ner på alla sidor.

Länka till vår webbplats

Om du länkar till kunskapsstyrningvard.se vill vi att du anger länken på ett neutralt sätt. Vi vill inte att du använder så kallad ramlänkning. Länka alltså inte så att kunskapstyrningvard.se placeras inom ramarna för en annan webbplats.

Tillgänglighet

Vi arbetar kontinuerligt för att göra vår webbplats enklare att förstå och använda. I allt väsentligt uppfyller webbplatsen kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Mer detaljer hittar du i webbplatsens tillgänglighetsredogörelse.

Tillgänglighetsredogörelse för kunskapsstyrningvard.se

Länkar till sidor och dokument

Länkar till webbsidor och dokument öppnas alltid i samma fönster på webbplatsen.

Webbläsare

Webbplatsen är utvecklad för de senaste versionerna av de vanligaste webbläsarna. Om du får problem med hur webbplatsen ser ut eller fungerar uppgraderar du webbläsaren till den senaste versionen.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.