Publicerad 9 april 2024

Patientstöd vid reumatisk sjukdom

Nominera ledamöter för att komplettera den befintliga nationella arbetsgruppen.

Status: Avslutad

Nationellt programområde (NPO) reumatiska sjukdomar har en befintlig nationell arbetsgrupp för patientstöd vid reumatisk sjukdom. NPO vill nu komplettera gruppen och söker därför sakkunniga att delta i arbetet. Du kan nominera dig själv till uppdraget som ledamot i arbetsgruppen.

Insatsområde patientstöd vid reumatisk sjukdom

Uppdraget

Uppdragsbeskrivning (PDF) Pdf, 117 kB.

Kompetenser

Vi söker denna kompetens från sjukvårdsregionerna Norra, Mellansverige, Stockholm-Gotland och Sydöstra:

  • Specialistläkare inom reumatiska sjukdomar, med erfarenhet av att skriva patientinformation om läkemedelsbehandling (4 st)

Uppskattad arbetstid

Arbetsinsatsen bedöms motsvara cirka tio procents arbetstid av en heltidstjänst.

Slutdatum

Du kan nominera dig till och med den 19 maj 2024.

Frågor

Malin Regardt, processledare i NPO reumatiska sjukdomar

malin.regardt@regionstockholm.se

Läs vidare