Publicerad 26 juli 2022

Nationella programområden

Det finns 26 nationella programområden (NPO) som leder kunskapsstyrningen inom sitt respektive område. Ett NPO består av experter med bred kompetens inom respektive område, och representation från samtliga sjukvårdsregioner.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård