Publicerad 11 juni 2024

Nationellt programområde öron-, näs- och halssjukdomar

Hörselnedsättning och tonsilloperationer är prioriterade områden för programområdet. Detta eftersom hörselnedsättningar blir allt vanligare, och tonsilloperationer är den vanligaste operationen för barn.

Uppdrag

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

Översikt insatsområden NPO öron-, näs- och halssjukdomar 2024 (PPTX) Powerpoint, 52 kB.

Hörselnedsättning

En arbetsgrupp ska göra en genomlysning av området samt ta fram kunskapsunderlag för enhetlig diagnostik, behandling och uppföljning.

Insatsområde hörselnedsättning audiologi

Insatsområde hörselnedsättning otokirurgi

Obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning hos barn

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning hos barn har tagits fram. Målet är att barn med allvarlig form av obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning ska få diagnos och optimal behandling.

Vårdförlopp obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning hos barn

Rehabilitering huvud- och halscancer

Patienter som har genomgått behandling av huvud- och halscancer har behov av anpassad rehabilitering.

Insatsområde rehabilitering huvud- och halscancer

Sinonasal sjukdom

Patienter med sinonasal sjukdom är en stor patientgrupp inom både primärvården och specialistvården. Flertalet patienter är i arbetsför ålder. Tillgång till modern utredning och behandling är ojämlikt fördelat i Sverige.

Insatsområde sinonasal sjukdom

Tonsilloperation

En vårdriktlinje för kall teknik vid tonsillektomi är framtagen.

Insatsområde tonsilloperation

Kunskapsstöd

Arbetsgrupp kunskapsstöd

En nationell arbetsgrupp har i uppdrag att samordna programområdets arbete med kunskapsstöd.

Kontaktperson: samma som för programområdet

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sjukvårdsregion Mellansverige

Kontaktperson och processledare

Pernilla Nyman, Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige

pernilla.nyman@regionorebrolan.se

Ordförande

Johan Hellgren, professor i öron- näs- och halssjukdomar, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

  • Henrik Lidström, överläkare öron-, näs- och halssjukdomar, Öron- näs- och halskliniken, Norrlands universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
  • Linda Marklund, professor, överläkare öron-, näs- och halssjukdomar, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Caroline Gahm, överläkare öron-, näs- och halssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm–Gotland
  • Henrik Smeds, överläkare öron-, näs- och halssjukdomar, Öron- näs- och halskliniken, Region Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Lennart Greiff, överläkare, professor öron-, näs- och halssjukdomar Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen

Kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister finansieras via en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten. Inom öron-, näs- och halssjukdomar finns dessa nationella kvalitetsregister:

  • Svenska sömnapnéregistret (SESAR)
  • Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård

Till nationella kvalitetsregister inom öron-, näs- och halssjukdomar