Publicerad 12 februari 2024

Insatsområde allergisk rinokonjunktivit

Ett nationellt kunskapsstöd för svår allergiskt rinokonjunktivit ska tas fram.

En kartläggning av tillgång till behandling av svår allergisk rinokonjunktivit i Sverige gjordes 2019 av Svensk Förening För Allergologi (SFFA). Den visar att det för patienter finns stora ojämlikheter vad gäller tillgång till behandlingsformen allergen immunterapi, och till specialistkompetens inom allergologi för både vuxna och barn. Knappt tio procent av de som har indikation för behandlingsformen i Sverige bedöms få tillgång till den, med stor geografisk variation beroende på var patienten bor. Då möjligheten att ge immunterapi via tablett öppnats under senare år skulle fler aktörer, såsom primärvården, kunna bidra till en mer jämlik vård för de svårast sjuka.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska ta fram ett nationellt kunskapsstöd för svår allergisk rinokonjunktivit.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Suzannah Heland, verksamhetsassistent, Lungmedicin allergologi och palliativ medicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

suzannah.heland@vgregion.se

Ordförande

 • Mona Palmqvist, överläkare allergologi, allergimottagning, Lungmedicin allergologi och palliativ medicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Carl-Peter Anderberg, specialistläkare allmänmedicin, Kvarterskliniken, Medtanken Group AB, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Karl Eneland, specialistläkare allergologi barn, Barn- och ungdomsmottagningen Östersund, Norra sjukvårdsregionen
 • Marcus Sjöström, specialistläkare öron-näsa-hals barn respektive vuxna, Öron-näsa-halskliniken, Neuro- huvud- halscentrum Västerbotten, Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Schadi Amid Hägg, specialistläkare allergologi, Lung-och allergimottagningen, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Susanne Åhnblad, specialistsjuksköterka allergologi, öron-näsa-hals barn respektive vuxna, Danvik ÖNH, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Christina Brandberg, överläkare allergologi, barn och barnmedicin, Allergi-, lung- och cystisk fibrosmottagning barn, Drottning Silvias barnsjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Kerstin Romberg, specialistläkare allmänmedicin, Näsets Läkargrupp, Västra sjukvårdsregionen
 • Sara Sandberg, specialistsjuksköterska allergologi och astma barn, Allergi- lung- och cystisk fibrosmottagning barn, Drottning Silvias barnsjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Cecilia Ahlström Emanuelsson, överläkare öron-näsa-hals barn och vuxna, Öron-näsa-hals, Skånes Universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Anna-Karin Klomp, patientföreträdare, Astma- och allergiförbundet
 • Rebecca Julin, patientföreträdare, Astma- och allergiförbundet