Publicerad 19 januari 2024

Insatsområde obstruktiv sömnapné hos vuxna

I Sverige har cirka tio procent av män och fem procent av kvinnor sömnapné som kräver behandling. Ett nationellt vårdprogram samt ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för sömnapné är framtagna.

Bakgrund

Obstruktiv sömnapné är en potentiellt allvarlig åkomma med omfattande samsjuklighet i framför allt hjärt- och kärlsjukdomar. Därtill finns ökad risk för olycksfall i trafik och arbete.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska fokusera på att minska regionala skillnader i vårdtillgänglighet, diagnostik och behandlingsstrategier och på att öka patienters delaktighet i vården.

En nationell arbetsgrupp ska:

 • ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för obstruktiv sömnapné hos vuxna
 • ta fram en kommunikationsstrategi och stödmaterial för införande av kunskapsstöd för obstruktiv sömnapné
 • ta fram en klinisk vägledning för egenmonitorering.

Ett nationellt vårdprogram samt ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för sömnapné är framtagna.

Vårdprogram och vårdförlopp för sömnapné

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Britt-Marie Akre, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

britt-marie.akre@vgregion.se

Kerstin Hinz, regionutvecklare, koncernstab strategisk hälso-och sjukvårdsutveckling Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen

kerstin.hinz@vgregion.se

Ordförande

Ludger Grote, specialistläkare lungmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Tarmo Murto, sjuksköterska, andningsenheten, Medicincentrum Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Göran Isacsson, tandläkare, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Göran Stillberg, specialistläkare allmänmedicin, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Jenny Theorell Haglöw, sjuksköterska, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Åke Tegelberg, tandläkare, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Jonas Spaak, kardiolog, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Carl-Peter Anderberg, specialistläkare allmänmedicin, Västra sjukvårdsregionen
 • Jan Hedner, specialistläkare lungmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Martin Ulander, neurofysiolog, Neurofysiologiska kliniken Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Zarita Nilsson, sjuksköterska, Öron- näs- och halsmottagningen, Lasarettet i Ystad, Södra sjukvårdsregionen
 • Gerd Grundström, patientrepresentant, Apné Sverige
 • Karin Söderberg, patientrepresentant, Apné Sverige

Adjungerade:

 • Karl Franklin, specialistläkare lungmedicin, kirurg, Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin, Norra sjukvårdsregionen
 • Lena Leissner, neurolog, Sjukvårdsregion Mellansverige