Publicerad 16 april 2024

Insatsområde psykodermatologi

Psykodermatologi omfattar ett brett spektrum av hudsjukdomar som har tydlig koppling mellan psykisk hälsa och hud. Insatsområdet har initialt särskilt fokus på patientgruppen med vanföreställningar att ha drabbats av angrepp i huden – parasitparanoia, vilken i klinisk vardag många gånger benämns parasitofobi.

Bakgrund

Patienter med parasitparanoia söker vård hos många olika vårdverksamheter. Dessa blir många gånger bristfälligt omhändertagna för att det inte finns något strukturerat sätt att ta hand om dem. Det är därför svårt att uppskatta hur många patienter det handlar om. Enligt en amerikansk studie från 2010 rörde det sig då om 27 personer av 100 000 per år.

Det saknas riktlinjer för vård av dessa patienter, och vilka kompetenser som krävs. Många kommer aldrig i kontakt med en vårdenhet där det finns rätt kompetens. Det innebär att de ofta har ett stort antal vårdkontakter med olika vårdgivare utan att få rätt behandling.

I Sverige finns mottagningar för psykodermatologi i Malmö och Stockholm. I övriga Sverige beror tillgång till utredning och behandling på om det finns intresserad sjukvårdspersonal. Andra länder, framför allt Storbritannien, har sedan lång tid processer och utbildningar inom psykodermatologi.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska ta fram kunskapsstöd för vård av patienter med parasitparanoia.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Elin Jerremalm, apotekare, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

elin.jerremalm@regionstockholm.se

Ordförande

Martin Kropp, dermatovenereolog, Hudkliniken, Falu lasarett, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

  • Louise Lönndahl, dermatovenereolog, Patientområde gastro/hud/reuma, Karolinska universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Kristina Edekling, psykiater, Psykiatriska kliniken, Ryhov, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Johan Fhager, psykoterapeut, Hudkliniken Malmö, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
  • Inese Hauksson, dermatovenereolog, Hudkliniken Malmö, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
  • Karin Sjöström, psykiater, Hudkliniken Malmö, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen