Publicerad 20 juni 2024

Vårdprogram Prader-Willis syndrom

Här finns stödmaterial till nationellt vårdprogram för Prader-Willis syndrom.

Vårdprogrammet för Prader–Willis syndrom (PWS) finns på 1177 för vårdpersonal.

Vårdprogram Prader-Willis syndrom, 1177 för vårdpersonal (PDF)

Stödmaterial

Konsekvensbeskrivning vårdprogram PWS (PDF) Pdf, 170 kB.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.