Publicerad 11 mars 2024

Kunskapsstöd ögonsjukdomar

Här hittar du information om kunskapsstöd för ögonsjukdomar, som har tagits fram i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Kunskapsstöd för ögonsjukdomar hittar du under kunskapsstöd för ögon på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Ögon, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial

Här nedan hittar du konsekvensbeskrivningar till vårdriktlinjerna.

Anterior icke-arteritisk ischemisk optikusneuropati (NAION)

Konsekvensbeskrivning vårdriktlinje NAION (PDF) Pdf, 205 kB.

Bakteriell endoftalmit

Konsekvensbeskrivning vårdriktlinje bakteriell endoftalmit (PDF) Pdf, 194 kB.

Hereditära retinala sjukdomar

Konsekvensbeskrivning vårdriktlinje hereditära retinala sjukdomar (PDF) Pdf, 195 kB.

Idiopatisk intrakraniell hypertension (IIH)

Konsekvensbeskrivning vårdriktlinje ögonuppföljning vid IIH (PDF) Pdf, 254 kB.

Katarakt

Konsekvensbeskrivning vårdriktlinje katarakt (PDF) Pdf, 167 kB.

Korneala ektasier

Konsekvensbeskrivning vårdriktlinje korneala ektasier (PDF) Pdf, 185 kB.

Injektionsbehandling av synnedsättande centralt diabetesmakulaöden (CIDME)

Konsekvensbeskrivning vårdriktlinje CIDME (PDF) Pdf, 235 kB.

Lebers hereditära optikusneuropati (LHON)

Konsekvensbeskrivning vårdriktlinje LHON (PDF) Pdf, 753 kB.

Periokulär talgkörtelcancer

Konsekvensbeskrivning vårdriktlinje periokulär talgkörtelcancer (PDF) Pdf, 216 kB.

Periorbital nekrotiserande fasciit

Konsekvensbeskrivning vårdriktlinje periorbital nekrotiserande fasciit (PDF) Pdf, 204 kB.

Periorbitala och orbitala infektioner

Konsekvensbeskrivning vårdriktlinje periorbitala och orbitala infektioner (PDF) Pdf, 186 kB.

Remiss efter synprövning vid fyraårsbesöket i barnhälsovården (BHV)

Konsekvensbeskrivning vårdriktlinje remiss efter synprövning fyraårsbesök BHV (PDF) Pdf, 188 kB.

Retinal venocklusion

Konsekvensbeskrivning vårdriktlinje retinal venocklusion (PDF) Pdf, 228 kB.

Uveit vid juvenil idiopatisk artrit

Konsekvensbeskrivning vårdriktlinje screening och behandling uveit vid juvenil idiopatisk artrit (PDF) Pdf, 209 kB.

Våt åldersförändring i gula fläcken (våt AMD)

Konsekvensbeskrivning vårdriktlinje våt AMD (PDF) Pdf, 237 kB.

Öppenvinkelglaukom

Konsekvensbeskrivning vårdriktlinje öppenvinkelglaukom (PDF) Pdf, 265 kB.

Covid-19

Ögonsjukdomar vid covid-19

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.