Publicerad 16 augusti 2023

Kunskapsstöd nervsystemets sjukdomar

Här hittar du information om kunskapsstöd för nervsystemets sjukdomar, som har tagits fram i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Kunskapsstöd för nervsystemets sjukdomar hittar du under kunskapsstöd för nervsystem och smärta på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Nervsystem och smärta, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nedan hittar du stödmaterial till kunskapsstöden.

Epilepsi

Vårdförlopp epilepsi hittar du under kunskapsstöd för nervsystem och smärta på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Nervsystem och smärta, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial vårdförlopp epilepsi

Migrän

Vårdriktlinje migrän hittar du under kunskapsstöd för nervsystem och smärta på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Nervsystem och smärta, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial vårdriktlinje migrän

Narkolepsi

Vårdriktlinje narkolepsi hittar du under kunskapsstöd för nervsystem och smärta på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Nervsystem och smärta, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial vårdriktlinje narkolepsi

Smärta – långvarig hos vuxna

Vårdriktlinje smärta hittar du under kunskapsstöd för nervsystem och smärta på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Nervsystem och smärta, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial vårdförlopp långvarig smärta hos vuxna

Stroke

Vårdförlopp stroke och TIA

Vårdförlopp stroke och TIA hittar du under kunskapsstöd för nervsystem och smärta på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Nervsystem och smärta, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp stroke och TIA

Vårdriktlinjer stroke

Vårdriktlinjer stroke hittar du under kunskapsstöd för nervsystem och smärta på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Nervsystem och smärta, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial vårdriktlinjer stroke

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.