Publicerad 20 juni 2024

Vårdprogram 22q11-deletionssyndromet

Här finns stödmaterial till nationellt vårdprogram för 22q11-deletionssyndromet.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.