Publicerad 10 mars 2023

Kunskapsstöd mag- och tarmsjukdomar

Här hittar du information om kunskapsstöd för mag- och tarmsjukdomar, som har tagits fram i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Publicerade kunskapsstöd

Färdiga personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp samt nationella vårdprogram hittar du på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

Ett nationellt vårdprogram samt ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är framtagna.

Stödmaterial för vårdprogram och vårdförlopp IBD

Levercirros

Ett nationellt vårdprogram för levercirros är framtaget.

Stödmaterial vårdprogram levercirros

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.