Publicerad 16 augusti 2023

Vårdriktlinje narkolepsi

Här hittar du stödmaterial till vårdriktlinje för narkolepsi.

Vårdriktlinje migrän hittar du under kunskapsstöd för nervsystem och smärta på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Nervsystem och smärta, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nedan hittar du stödmaterial till riktlinjen.

Konsekvensbeskrivning vårdriktlinje narkolepsi (PDF) Pdf, 202 kB.

Presentation från seminarium om vårdriktlinje narkolepsi 2022-04-06 (PPT) Powerpoint, 17 MB.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.