Publicerad 19 januari 2024

Rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete – generisk modell

Här finns information om den generiska modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete.

Modellen hittar du under kunskapsstöd för rehabilitering på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Rehabilitering, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Om modellen

Den generiska modellen för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete ska säkerställa att rehabilitering och sjukskrivningsrelaterat arbete beskrivs och integreras på ett enhetligt sätt i patientens diagnosspecifika vårdprocess.

Modellen ska säkerställa att rehabilitering utgår från en gemensam struktur med likartade termer och begrepp. Den bygger på att rehabilitering och försäkringsmedicinskt arbete har ett flertal gemensamma delar som kan användas oavsett hälso- och funktionstillstånd, diagnos, patientgrupp och ålder.

Modellen ger förutsättningar för att alla patienter i behov av rehabilitering får ett strukturerat omhändertagande med tidig individuell bedömning, upprättande av rehabiliteringsplan, evidensbaserade åtgärder och uppföljning.

I modellen ingår en försäkringsmedicinsk bedömning inklusive bedömning av arbetsförmågan eller motsvarande sysselsättning, behov av sjukskrivning och behov av koordineringsinsatser för återgång i arbete samt utfärdande av intyg.

De centrala delarna i modellen är:

  • Tidig bedömning av rehabiliteringsbehov
  • Tidig försäkringsmedicinsk bedömning, vid behov
  • Rehabiliteringsplan med sammanfattande bedömning, mål, åtgärder och uppföljning
  • Sjukskrivning som en del i vård och behandling som en åtgärd i rehabiliteringsplanen
  • Personcentrerat förhållningssätt
  • Teambaserat arbetssätt
  • Samordning av rehabiliteringsåtgärder

Stödmaterial

Presentation

Generisk modell för rehabilitering (PDF) Pdf, 2 MB.

Film

Intervju med Eva Stjernström, ordförande i den nationella arbetsgruppen (NAG).

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.