Publicerad 22 februari 2024

Nationella arbetsgrupper

Nationella programområden (NPO) och nationella samverkansgrupper (NSG) tillsätter nationella arbetsgrupper (NAG) inom olika områden och vid behov för specifika frågor. NAG bistår NPO i att utföra dess uppdrag.

I de nationella arbetsgrupperna finns alla sjukvårdsregioner representerade. Jämn könsfördelning ska eftersträvas och grupperna ska ha en multiprofessionell sammansättning med representanter från både primärvård och specialistvård. Även representanter för kvalitetsregister och vårdprogram, patientföreträdare och eventuell kommunrepresentant ska finnas med.

Sammansättningen av gruppens medlemmar är viktig för att patients perspektiv och vårdkedjan i största möjliga mån ska speglas i arbetssätt och prioriteringar som görs både i NAG och NPO.

Nominera ledamöter till nationella arbetsgrupper

Film om nationella arbetsgrupper

Lars Rosengren, ordförande nationell arbetsgrupp stroke och TIA, om den arbetsgruppens arbete.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.