Publicerad 20 juni 2023

Nyheter

Prenumerera

Du kan prenumerera på nyheter genom att fylla i din e-postadress nedan. Du får då ett e-postmeddelande när det publiceras en nyhet.

Hantera prenumeration
 • Modell för Region Kalmar läns arbete med förbättringar

  Regionen har arbetat med verksamhetsutveckling genom utbildningar inom förbättringskunskap och förändringsledning. De använder en modell med olika påbyggnadsmoduler som även samspelar med övriga ledningssystem i regionen.
 • Nya kunskapsstöd ute på öppen remiss

  Se vilka nationella kunskapsstöd som är ute på öppen remiss mellan 15 november och 14 februari.
 • Lärdomar från uppföljning av vårdförlopp

  En rapport har tagits fram där det görs en genomgång av nationella uppföljningsdata för de första personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen. Rapporten visar att det återstår fortsatt utvecklingsarbete för att kunna mäta många av indikatorerna och målen. Syftet med rapporten är att pröva indikatorernas användbarhet för uppföljning av vårdförlopp och utifrån detta identifiera områden för utveckling och förbättring.
 • Förslag till modell för horisontell prioritering

  Nu finns en modell som ska underlätta arbetet med horisontella prioriteringar, som är prioriteringar som görs mellan olika diagnosområden. Modellen är avgränsad till prioriteringar mellan nya nationella vårdförlopp och riktlinjer av olika slag.
 • Regionerna fortsätter med vårdförloppen utan statliga medel

  Från och med 2024 tilldelas inte satsningen på personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp medel från regeringen, vilket är enligt tidigare planering. Det innebär att det inte blir någon ny överenskommelse om vårdförlopp mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för nästa år.
 • Röster från den nationella konferensen Lärandeträffen

  Konfererensen Lärandeträffen samlar årligen de nationella funktionerna i systemet för kunskapsstyrning. Ungefär 350 deltagare samarbetade, diskuterade och bidrog till utveckling och lärande på temat analys och uppföljning.
 • Nya webbplatser för läkemedel och medicinteknik

  Webbplatserna för regionernas samverkansmodell för läkemedel respektive medicinteknik har nu fått egna webbplatser. Tidigare fanns dessa på janusinfo.se som hör till Region Stockholm. Webbplatserna har fått ett nytt utseende som visar samhörigheten med Nationellt system för kunskapsstyrning.
 • Nytt yrkeskodverk för mer effektiv informationshantering

  Nu finns regiongemensamma yrkestermer att använda i olika vårdinformationsystem. Nationell samverkansgrupp för strukturerad vårdinformation har tagit fram kodverket.
 • Utveckling av 1177 vårdpersonal

  Nationellt kliniskt kunskapsstöd ska bli en del av en ny tjänst som ska heta 1177 vårdpersonal. Nu pågår utveckling av två delar, både för nya tjänsten och för innehåll och format för kunskapsstöden från systemet för kunskapsstyrning.
 • Depression och självskadebeteende blir vårdförlopp

  Depression och självskadebeteende är de senaste i raden av godkända personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Båda vårdförloppen betonar vikten av snabbt omhändertagande och ökad kunskap. Vårdförloppen kan nu börja införas i vården.
 • Digitalisering gör det snabbare och enklare att hitta i vårdförloppen

  Just nu pågår ett arbete med att digitalisera flera av kunskapsstöden hos Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Det innebär att pdf:erna försvinner och istället kommer bland annat vårdförloppen att visas i webbformat.
 • Nationellt kliniskt kunskapsstöd flyttar till 1177

  Nationella kliniska kunskapsstöd kommer att visas som en del av 1177 via en ingång för vårdpersonal. Nuvarande innehåll på 1177 kommer samlas under en ingång för allmänheten.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.