Publicerad 25 januari 2022

Förberedelser och kvalitetssäkring

En viktig förutsättning för att erbjuda patienter internetbaserat stöd och behandling är att se över hur verksamheten är organiserad, hur uppdraget ska se ut och hur införande kan gå till.

Inera beskriver vad en verksamhet bör förbereda och tänka på när det gäller att organisera sitt arbete samt hur ni ansluter sig till tjänsten.

Införandestöd och utbildning, Inera

Svenska internetbehandlingsregistret, SibeR

SibeR är ett nationellt kvalitetsregister för uppföljning och kvalitetssäkring av psykologisk internetbehandling. SibeR ger möjlighet att säkra vårdens kvalitet med hjälp av standardiserade mått och regelbunden återkoppling till anslutna enheter.

SibeRs kvalitetsmått gäller tillgänglighet, diagnostisk bedömning, behandlingseffekt och fullföljande. Registerdata ska främst ge återkoppling till den lokala enheten som bedriver internetbehandling och ge underlag till förbättringsarbete. Idag ingår åtta psykiatriska diagnoser för vuxna, barn och unga:

 1. ADHD
 2. depression
 3. paniksyndrom
 4. social fobi
 5. generaliserat ångestsyndrom
 6. hälsoångest och insomni
 7. ångestsyndrom och depression (barn och unga)
 8. IBS (magbesvär)

Indikationerna utökas allteftersom fler behandlingsprogram införs i reguljär vård.

Svenska internetbehandlingsregistret, SibeR

Informationsansvarig

 • Anna Östbom
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.