Publicerad 22 juni 2023

Metoder och stöd för verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

För att hälso- och sjukvården och den kommunala vård- och omsorgen ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet, krävs en omställning i hela vårdkedjan. En rörelse mot en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv Nära vård pågår, med olika hastighet och lösningar i regioner och kommuner.

Det kan uppfattas som självklart att vården ska utgå från patientens och brukarens behov och där man är delaktig men kräver ofta både ett nytt synsätt och arbetssätt. Det handlar om att tänka utanför organisatoriska boxar och stuprör, utgå från behovet och se hur olika kompetenser tillsammans kan bidra. I det perspektivet är Nära vård ett begrepp som inkluderar alla insatser, en sömlös vård där gränser och uppdelning i begrepp som vård, omsorg, rehabilitering eller egenvård inte är väsentligt.

En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.

De här sidorna vänder sig till alla som arbetar inom vård och omsorg och som vill ha stöd i arbetet med att utveckla verksamheten. Här samlas allt från resultat av mätningar till metoder och verktyg att använda i sitt utvecklingsarbete. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR erbjuder utbildningar och konferenser men hänvisar också till andra webbplatser med användbara metoder och verktyg.

Klinisk forskning

Forskning är en viktig del av utvecklingen för vård och omsorg. Ett positionspapper är ett dokument som arbetas fram inom ett område där SKR vill tydliggöra förbundets inriktning.

SKRs positionspapper om klinisk forskning

Evenemang

Informationsansvarig

  • Marie Blom Niklasson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.