Publicerad 21 juli 2023

Avtal om trafikskadeersättning

Förbundet har träffat avtal om ersättning vid skador på kommunala trafikanläggningar med trafikförsäkringsföreningen.

Komplettering av cirkulär 11:32

Viktiga domar från Högsta domstolen angående trafikskadeersättning och beloppsjusteringar i avtalet med Trafikförsäkringsföreningen för skador som anmäls under 2011.

Med anledning av Högsta domstolens två avgöranden, av den 9 juni 2011, beträffande trafikskadeersättning upprättades cirkulär 11:32.

Avtalet samt en skadeanmälningsblankett är båda bilagor till cirkulär 2005:16.

Avtal mellan Trafikförsäkringsföreningen och SKR (tidigare Svenska Kommunförbundet, PDF) Pdf, 392 kB.

Skadeanmälningsblankett (Word) Word, 20 kB.

Avtalet med tillhörande cirkulär behandlar bland annat ersättningsprinciper, ersättningskrav samt formen för en skadeanmälan. Observera att normalbeloppen för 2011 är de som anges i cirkulär 11:32.

Informationsansvarig

  • Per Henningsson
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka in din organisations frågor

  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.
  • Se till att frågan är väl förberedd innan du skickar in den.
  • Det ingår inte i SKR:s uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.


Undvik känsliga personuppgifter när du beskriver ditt ärende.


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.