Publicerad 5 mars 2024

Bestrida bluffakturor

Framställs ett ogrundat krav ska det omgående bestridas. Med ogrundat krav avses här det som i dagligt tal brukar benämnas bluffaktura.

Motparten ska uppmärksammas på att kommunen eller regionen motsätter sig betalning och grunden för det. Det kan ske mycket enkelt genom att meddela motparten per e-post eller vanlig post att: fakturan bestrids på grund av att varan eller tjänsten inte har beställts. Var noga med att dokumentera alla åtgärder som vidtas.

Inkasso eller betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten

Det är inte god inkassosed att vidta en inkassoåtgärd om det av invändningar från gäldenären eller på annat sätt framgår att fordran saknar laga grund. Det strider vidare mot god inkassosed att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten avseende en bestridd fordran. Det är dock inget formellt hinder för ansökan.

Om motparten trots allt ansöker om betalningsföreläggande ska kravet bestridas med angivande av grunden för bestridandet, exempelvis att någon beställning inte gjorts eller att beställningen gjorts av person som inte haft behörighet därtill. Skicka även med kopior på tidigare bestridanden och eventuell korrespondens.

Besvara inom tio dagar

Observera att Kronofogdemyndighetens föreläggande ska besvaras inom tio dagar. Sker inte det kommer Kronofogdemyndigheten att meddela utslag i enlighet med ansökan utan att det görs någon prövning i sak.

Det är viktigt för kommuner och regioner att ha bra rutiner i de fall det kommer förelägganden från Kronofogdemyndigheten så att inte dessa blir liggande och tiden för svar passeras.

Goda betalningsrutiner

I en del fall av bluffakturor är det fråga om rent påhittade krav, eller krav där det på fakturan - mycket finstilt - anges att det är fråga om ett erbjudande. För att undvika att betala när det gäller sådana rent påhittade krav är det goda betalningsrutiner som gäller.

Noggranna attester från ansvariga beställare som kontrollerar att det är betalning för en vara eller tjänst som verkligen är köpt. Eftersom bedragarna ibland använder företagsnamn som är snarlika seriösa företags namn är det också viktigt att kontrollera att betalningsmottagaren är ett företag som kommunen eller regionen har en relation med.

Bindande avtal

I andra fall av fakturabedrägerier är det fråga om krav som föregåtts av en telefon- eller mejlkontakt där det sedan påstås att ett avtal har ingåtts.

För att det ska vara fråga om ett bindande avtal måste två förutsättningar vara uppfyllda.

En person med behörighet, exempelvis genom delegation, fullmakt eller uppdrag från behörig nämnd, har ingått ett avtal, alltså uttryckt kommunens eller regionens avsikt att binda sig rättsligt och nå en ovillkorad överenskommelse om bundenhet.

Nedan följer några enkla råd till medarbetarna att följa när exempelvis telefonförsäljare hör av sig.

  • Bekräfta aldrig påstådda avtal eller att det tidigare funnits ett avtalsförhållande. Kommuner och regioner köper aldrig varor eller tjänster av telefonförsäljare, särskilt inte mer eller mindre värdelösa katalogtjänster.
  • Svara aldrig ja på orderbekräftelser eller andra formuleringar som kan antyda att någonting beställs eller har beställts.
  • Var i övrigt försiktig med att bekräfta olika påståenden eller kontaktuppgifter per telefon eller e-post. Hänvisa hellre till kommunens/regionens webbplats.
  • Är säljaren påstridig: hänvisa till ansvarig chef och avsluta samtalet.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Olof Moberg
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka in din organisations frågor

  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.
  • Se till att frågan är väl förberedd innan du skickar in den.
  • Det ingår inte i SKR:s uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.


Undvik känsliga personuppgifter när du beskriver ditt ärende.


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.