Publicerad 15 september 2022

Inriktning och verksamhet

Kongressen beslutade i november 2019 vilken inriktning SKR:s arbete ska ha under åren 2020-2023 i ett inriktningsdokument.

Kongressen i november 2019 beslutade vilken inriktning SKR:s arbete ska ha under åren 2020-2023 i ett inriktningsdokument. Inriktningen för 2024-2027 beslutas på kongressen i november 2023.

Huvudpunkterna i inriktningsdokumentet

  • Vital demokrati och effektiv styrning
  • Hållbar välfärd och utveckling i hela landet
  • Attraktiva arbetsgivare och engagerade medarbetare

Läs hela inriktningsdokumentet

Informationsansvarig

  • Fanny Adebrink
    Verksamhetsstrateg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR