Publicerad 3 oktober 2023

Övrigt stöd vid upphandling

Kommuner och regioner kan få upphandlingsstöd via Adda, Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket. SKR erbjuder också annat stöd än juridisk rådgivning.

Mer SKR-stöd

Utöver rent juridiska frågor erbjuder SKR upphandlingsstöd inom ledning och styrning, strategisk inköp och kategoristyrning samt stöd ur ett verksamhetsperspektiv.

Upphandling, inköp

E-upphandling, e-handel

Inom SFTI bedriver SKR, Digg, Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten ett gemensamt arbete med att främja förutsättningar för en digital och standardiserad inköpsprocess i offentlig sektor.

SFTI, Single Face To Industri

Adda

Adda, tidigare SKL Kommentus, är inköpscentral. Adda samordnar upphandlingar samt erbjuder ramavtal för varor och tjänster.

Adda

Upphandlingsmyndigheten

På Upphandlingsmyndighetens webbplats finns grundläggande information om upphandlingsregelverket och kunskapsbank med lärande exempel med mera.

Upphandlingsmyndigheten

Konkurrensverket

Konkurrensverket bedriver tillsyn över offentlig upphandling.

Konkurrensverket

Informationsansvarig

  • Hampus Allerstrand
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka in din organisations frågor

  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.
  • Se till att frågan är väl förberedd innan du skickar in den.
  • Det ingår inte i SKR:s uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.


Undvik känsliga personuppgifter när du beskriver ditt ärende.


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.