Publicerad 29 maj 2024

Vem kan jag anlita?

Du kontaktar SKR:s jurister via kontaktcenter 08‑452 70 00. Kontaktcenter svarar och hjälper dig med ditt ärende eller kopplar dig vidare till rätt medarbetare på SKR. Juristerna har telefontider, dock med förbehåll för andra åtaganden.

Ann Sofi Agnevik, Förbundsjurist

Sara Catoni
Avdelningschef

Ann Sofi Agnevik, Förbundsjurist

Ann Sofi Agnevik
Förbundsjurist
Telefontid: 10.00-11.00

Skoljuridik, korruptionsfrågor, offentlighet och sekretess, kommunalrätt, förvaltningsrätt, räddningstjänst och alkohollagen.

Karin Lagerholm, pressekreterare

Hampus Allerstrand
Förbundsjurist
Telefontid: 09.00-11.00

Offentlig upphandling, skadeståndsrätt, immaterialrätt, upphovsrätt, mediarätt.

Robin Anderson Boström

Robin Anderson Boström
Förbundsjurist
Föräldraledig: åter juni 2024.

E-upphandling, e-handel, eForms, ESPD-systemet och standardisering. SFTI (Single Face to Industry)

Lena Dalman, Förbundsjurist

Lena Dalman
Förbundsjurist
Telefontid: 15.30-16.30, fredag 13.00-14.00

Associationsrätt, stiftelser, EU-rätt, konkurrensrätt, statsstöd, samverkansfrågor, kommunalrätt, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, skadeståndsrätt, försäkringsfrågor, trafikförsäkring, avtalsrätt och köprätt.

Emilia Danielsson, Förbundsjurist

Emilia Danielsson
Förbundsjurist
Tjänstledig: åter september 2024.

Socialrätt (inklusive LVU, LVM och familjerätt), kommunalrätt, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess.

Jeanette Fored, Skatteexpert

Jeanette Fored
Skatteexpert

Ansvarig för skatteområdet inklusive momsersättning samt EU-skatterätt. Ledamot i Skatterättsnämnden, avdelningen för indirekt skatt. Expert i utredningen om mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg.

Mia Hemmestad, förbundsjurist

Mia Hemmestad
Förbundsjurist
Telefontid: 13.00-15.00

Socialrätt (inklusive LVU, LVM och LSS), familjerätt, mottagandet av asylsökande och nyanlända, godmanskap för ensamkommande barn, förvaltningsrätt samt offentlighet och sekretess.

Per Henningsson, förbundsjurist

Per Henningsson
Förbundsjurist
Telefontid: 09.30-11.00, måndag, tisdag, torsdag och fredag

Associationsrätt, ägarstyrning, stiftelser, fastighetsrätt, nyttjanderätt, ledningsrätt, tomträtt, arrenderätt, infrastruktur, avtalsrätt, it-rätt, bredband, fel och försummelse vid myndighetsutövning, energijuridik, ledningskollen.

Deltar i nätverket för ägarstyrningsfrågor och nätverket SKR-kommunägda energibolag. Styrelsesuppleant för SKR i Stiftelsen för rättsinformatik och representant för SKR i Ledningskollens styrgrupp.

Mia Hemmestad, förbundsjurist

Helena Henriksson
Förbundsjurist
Telefontid: 13.00-16.00

Offentlig upphandling, avtalsrätt, konkurrensrätt och offentlig säljverksamhet, nyttjanderätter till fastigheter däribland hyresjuridik m.m., kommunal bolagsrätt och ägarstyrningsfrågor, samverkan med idéburna aktörer.

Mia Hemmestad, förbundsjurist

Anna Isberg
Förbundsjurist
Telefontid: 10.00-11.00 tisdag, 9.30-11.00 onsdag, torsdag och fredag.

Miljörätt, minerallagen, tillstånd till miljöfarlig verksamhet, miljötillsyn, avfall, buller, vattenrättsliga frågor, områdesskydd.

Kalle Larsson, förbundsjurist

Kalle Larsson
Förbundsjurist
Telefontid: 13.00-15.00

Överförmyndare, god man och förvaltare, förmyndarskapslagstiftning, dödsboanmälan, provisorisk dödsboförvaltning, ekonomiskt bistånd till begravning.

Maria Larsson, upphandlingsexpert/ekonom

Maria Larsson
Upphandlingsexpert/ekonom

Avtalsuppföljning, upphandlingsstatistik, elektronisk handel, e-upphandling, samordnad varudistribution, logistik vid e-handel, inköpssystem. SFTI (Single Face to Industry)

Ann Sofi Agnevik, Förbundsjurist

Robert Larsson
Förbundsjurist
Telefontid: 13.00-14.30

Kommunalrätt, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess och immaterialrätt.

Helena Linde, förbundsjurist

Helena Linde
Förbundsjurist
Telefontid: 13.30-15.00

Kommunalrätt, förvaltningsrätt, grundlagsfrågor, meddelarskydd, yttrandefrihet, val. EU-rätt: Fördragsfrågor allmänt, Statligt stöd särskilt flygplatser och hamnar, tillämpning av EU:s gruppundantagsförordning, EU:s konkurrensrätt, initiativet kring bättre lagstiftning, handelsfrågor.

Ledamot i Kammarrätten, Stockholm, ersättare i Arbetsdomstolen och ordförande i Certifieringsnämnden för kommunala yrkesrevisorer.

Magnus Ljung, förbundsjurist

Magnus Ljung
Förbundsjurist
Telefontid: 13.00-15.00

Offentlig upphandling, avtalsrätt, offentlig säljverksamhet, statsstöd, kollektivtrafik och kommunala befogenheter.

Anna Marcusson, förbundsjurist

Alexandra Lindberg
Förbundsjurist
Telefontid: 13.00-15.00

Socialrätt inklusive LVU, LVM och LSS, förvaltningsrätt samt offentlighet och sekretess.

Anna Marcusson, förbundsjurist

Ylva Lindblom
Förbundsjurist
Telefontid: 13.00-15.00

Socialrätt (inklusive LVU, LVM och LSS), familjerätt. förvaltningsrätt, kommunalrätt samt offentlighet och sekretess.

Anna Marcusson, förbundsjurist

Anna Marcusson
Förbundsjurist
Telefontid: 13.00-15.00

Miljörätt (inklusive bland annat avfallsrelaterad juridik, vindkraft och vattenrätt) och fastighetsrätt (inklusive lokalhyra och bostadshyra). Krav- och obeståndsrätt, avtalsrätt, skadeståndsrätt, minerallagen och lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljön. Lag om tobak och liknande produkter.

Expert i Miljöstraffrättsutredningen (M 2022:04).

Olof Moberg, förbundsjurist

Olof Moberg
Förbundsjurist
Telefontid: 09.15-11.15

Plan- och bygglagstiftning, fastighetsrätt, hyres- och arrenderätt, VA-lagen, exploateringsavtal, statsstöd, panträtt, inskrivningsfrågor, anläggnings- och samfällighetsfrågor, ledningsrätt, krediträtt, krav- och obeståndsrätt, avtalsrätt, skadeståndsrätt.

Germund Persson, Chefsjurist

Germund Persson
Senior advisor/jurist
Telefontid: 15.30-16.30, fredagar: 14.00-15.00

VA-juridik, miljörätt, plan- och bygglagstiftning, fastighetsrätt, lokalhyra, exploateringsavtal, parkeringsjuridik, väglagstiftning, ordningslag, kommunal kompetens, kommunal samverkan.

Germund Persson, Chefsjurist

Elin Persson
Förbundsjurist
Telefontid: 13.00-15.00

Kommunalrätt, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess samt socialrätt (inklusive LVU, LVM).

Pål Resare, förbundsjurist

Pål Resare
Förbundsjurist
Telefontid: 14.00-15.00, fredagar: 13.00-14.00

Hälso- och sjukvårdsjuridik inklusive dataskyddsförordningen/GDPR, läkemedel, medicintekniska produkter, tandvård och patientdatalagsfrågor.

Susanne Svanholm, förbundsjurist

Susanne Svanholm
Förbundsjurist
Telefontid: 10.00-11.00, tisdag och torsdag

Dataskyddslagstiftningen/GDPR, digitalisering och IT-rätt, förvaltningsrätt samt offentlighet och sekretess.

Anna Tammelin
Förbundsjurist
Telefontid: 13.00-14.30

Skoljuridik, offentlighet- och sekretess, och förvaltningsrätt.

Susanne Svanholm, förbundsjurist

Åsa Wedmalm
Förbundsjurist
Telefontid: 09.15-10.15

Fastighetsbildning, fastighetsrätt, nyttjande- och arrenderätt, plan- och bygglagstiftning samt VA-juridik.

Susanne Svanholm, förbundsjurist

Olof Widgren
Förbundsjurist
Telefontid: 13.00-15.00

Dataskyddslagstiftningen/GDPR, digitalisering och IT-rätt samt offentlighet och sekretess.

Anna Åberg, förbundsjurist

Anna Åberg
Förbundsjurist
Telefontid: 09.15-10.15

Hälso- och sjukvårdsjuridik inklusive dataskyddsförordningen/GDPR, förvaltningsrätt samt offentlighet och sekretess.

Informationsansvarig

  • Sara Catoni
    Direktör

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka in din organisations frågor

  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.
  • Se till att frågan är väl förberedd innan du skickar in den.
  • Det ingår inte i SKR:s uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.


Undvik känsliga personuppgifter när du beskriver ditt ärende.


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.