Publicerad 12 september 2023

Statistik om kommuners och regioners ekonomi

Sammanställningar av kommunernas och regionernas samlade kostnader och intäkter. Ett särskilt avsnitt fokuserar på den verksamhet som kommuner och regioner köper in av privata utförare.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mikaela Bolin
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.