Publicerad 12 juli 2024

Ekonomikalendern

Ekonomikalendern samlar datum för skatteunderlagsprognoser, kurser och konferenser, viktiga propositioner, publicering av ekonomiska rapporter med mera.

Ekonomikalendern presenterar både datum för publiceringar från sektionen för ekonomisk analys samt från finansdepartementet och olika statliga myndigheter.

2024

Datum och aktiviteter 2024

Datum

Aktivitet

Avsändare

2024-02-02

Seminarium: Utjämningsutredning – Tillväxt

SKR

2024-02-05

Seminarium: Utjämningsutredning – Gymnasieskola och vuxenutbildning

SKR

2024-02-07

Seminarium: Utjämningsutredning – Hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik

SKR

2024-02-16

Cirkulär om internränta för 2024

SKR

2024-02-22

Befolkningsutfall 31 december 2023

SCB

2024-02-26

Aktuell Ekonomi Planeringsförutsättningar för åren 2024 – 2027 (cirkulär)

SKR

2024-02-26

MakroNytt 1/2024: Konjunkturen vänder upp nästa år (cirkulär)

SKR

2024-02-27

Webbsändning om det ekonomiska läget och det kommunala skatteunderlaget

SKR

2024-03-01

Kommunernas och regionernas resultat för 2023

SCB

Vecka 10

Webbartikel/blogg med kommentarer till kommunernas och regionernas resultat för 2023

SKR

2024-03-12

Kurs: Utjämningssystemet och modellverktyget Skatter och bidrag, i första hand för kommuner, Stockholm

SKR

2024-03-25

Kurs: Utjämningssystemet och modellverktyget Skatter och bidrag, i första hand för kommuner. Digitalt

SKR

2024-03-27

Löne- och prisförändringar för regioner (cirkulär)

SKR

2024-04-12

Preliminärt beskattningsutfall (prognos 1)

SKV

2024-04-15

Vårproposition

Regeringen

2024-04-16

Cirkulär om Vårproposition, vårändringsbudget 2024

SKR

2024-04-16

Nätverksträff för Finansnätverket

SKR

2024-04-26

Aktuell Ekonomi Planeringsförutsättningar för åren 2024-2028

SKR

2024-04-26

Arbetsgivaravgifter, PO-pålägg för 2025

SKR

2024-05-08

Preliminärt beskattningsutfall (prognos 2)

SKV

2024-05-14

Ekonomirapporten, maj 2024

SKR

2024-05-27

RIPS-kommitté, årligt övervakningsmöte

SKR
med flera

2024-06-05

Preliminärt beskattningsutfall (prognos 3)

SKV

2024-06-20

Prognos LSS-utjämning

SKR

2024-07-03

Preliminärt beskattningsutfall (prognos 4)

SKV

2024-08-07

Preliminärt beskattningsutfall (prognos 5)

SKV

2024-08-14–15

Kommek, Malmö

SKR med flera

2024-08-22

Skatteunderlagsprognos (cirkulär)

SKR

2024-08-22

MakroNytt 2/2024 (cirkulär)

SKR

2024-08-22

Webbsändning om det ekonomiska läget och det kommunala skatteunderlaget kl 13.00

SKR

2024-09-02

Remisskonferens Utjämningsutredning, kommuner

SKR

2024-09-02

Remisskonferens Utjämningsutredning, regioner

SKR

2024-09-06

Preliminärt beskattningsutfall (prognos 6)

SKV

2024-09-12

Remisskonferens Utjämningsutredning, kommuner

SKR

2024-09-13

Budgetdagen, webbsändning

SKR

2024-09-20

Budgetproposition 2025 samt höständringsbudget

Regeringen

2024-09-23

Om Budgetproposition 2025 (cirkulär)

SKR

2024-09-30

Preliminärt utfall i utjämningssystemet

SCB

2024-10-22

Utbildning i utjämning och modellverktyget Skatter och bidrag för kommuner, fysiskt

SKR

2024-11-04

Utbildning i utjämning och modellverktyget Skatter och bidrag för kommuner, digitalt

SKR

2024-10-04

Preliminärt beskattningsutfall (prognos 7)

SKV

2024-10-03

Skatteunderlagsprognos samt prognos för kostnadsutjämning och LSS (cirkulär)

SKR

2024-10-16

Ekonomirapport oktober

SKR

2024-10-25

Preliminärt beskattningsutfall (prognos 8)

SKV

2024-11-19

Preliminärt beskattningsutfall (prognos 9)

SKV

2024-11-19

Bokslutsdagen Göteborg, Scandic Crown

SKR

2024-11-26

Bokslutsdagen Stockholm, Klara konferens

SKR

2024-11-28

Bokslutsdagen, webbsändning

SKR

Nov/dec

Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus (cirkulär)

SKR

2024-12-03

Skatteverket presenterar slutligt beskattningsutfall

SKV

Vecka 49

Prisindex OPI och VPI (cirkulär)

SKR

2024-12-12

Skatteunderlagsprognos (cirkulär)

SKR

2024-12-12

MakroNytt 3/2024 (cirkulär)

SKR

2024-12-13 prel.

Webbsändning om det ekonomiska läget och det kommunala skatteunderlaget

SKR

2024-12-16

Redovisningsfrågor 2024 (cirkulär)

SKR

2024-12-23

Utfall i utjämningssystemet

SCB

2024-12-30

Fastighetsavgift, utfall 2023 och prognos 2024-2026 (cirkulär)

SKR

2024-12-30

Utfall i utjämningssystemet 2025 (cirkulär)

SKR


Informationsansvarig

  • Åsa Högberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.