Publicerad 28 februari 2024

Internräntan för 2025 oförändrad

Internräntan föreslås för år 2025 att vara 2,5 procent. Det innebär en oförändrad ränta jämfört med året innan. Den föreslagna internräntan bygger på kommunsektorns egna upplåningskostnader.

Det är kommunen eller regionen som själva bestämmer vilken internränta som ska tillämpas. För att erhålla en korrekt internränta bör internräntan beräknas utifrån den genomsnittliga räntekostnaden för kommunens egna upplåning. Den av SKR föreslagna internräntan tas fram som ett underlag för beräkning av kapitalkostnader på (aktiverade) investeringar vid budgetering och intern styrning för de kommuner och regioner som inte kan beräkna internräntan utifrån sin egen upplåning.

SKR:s internräntekommitté föreslår internränta årligen, senast i februari månad året innan aktuellt budgetår. Huvudsakliga underlaget är data från Kommuninvests skulddatabas, KI Finans.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Erik Törnblom
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.