Publicerad 9 februari 2023

Internräntan för 2024 höjs

Internräntan föreslås för år 2024 att vara 2,5 procent. Det är en höjning med 1,25 procentenheter jämfört med den föreslagna internräntan år 2023 som var 1,25 procent. Den föreslagna internräntan bygger på kommunsektorns egna upplåningskostnader.

Det skedde en dramatisk uppgång i inflation och ränta under våren 2022. SKR informerade då om att det nya volatila/osäkra ränteläget innebar att den av SKR föreslagna internräntan för 2023 var för låg, att inget nytt förslag beslutas, men att det kunde vara bra att kommunen såg över sin egen internränta för 2023.

SKR:s internräntekommitté föreslår internränta årligen, senast i februari månad året innan aktuellt budgetår. Huvudsakliga underlaget är data från Kommuninvests skulddatabas, KI Finans.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Erik Törnblom
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.