Publicerad 26 juni 2024

God ekonomisk hushållning

Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i all sin verksamhet. Här finns övergripande information om regelverket för den ekonomiska förvaltningen och aktuell information om de senaste ändringarna.

Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i all sin verksamhet. Här finns övergripande information om regelverket för den ekonomiska förvaltningen och aktuell information om de senaste ändringarna.

God ekonomisk hushållning innebär att kommuner och regioner ska ha goda förutsättningar för att i ett mer långsiktigt perspektiv klara ekonomin och den kommunala verksamheten både i förvaltningen och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.

Definitionen av vad som är god ekonomisk hushållning i den enskilda kommunen eller regionen behöver utgå från den egna situationen och de egna förutsättningar för ekonomi och verksamhet.
Kommunallagen reglerar god ekonomisk hushållning och regelverket i övrigt för den ekonomiska förvaltningen.

God ekonomisk hushållning, balanskrav och resultatpåverkan, PM (PDF) Pdf, 188 kB.

Fullmäktige beslutar om riktlinjer

Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller regionen. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Från räkenskapsåret 2024 har mindre förändringar av regelverket gjorts I propositionen bakom beslutet bedömer regeringen att det inte finns skäl att ändra kommunallagens reglering om god ekonomisk hushållning samt att det saknas skäl att förändra regleringen av balanskravet.

De nya reglerna gäller från räkenskapsåret 2024.

Nyheter 2024: effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner

Analys av ekonomi och styrning – SKR:s Analysgrupp

SKR:s Analysgrupp erbjuder sedan flera år ett aktivt stöd till kommuner som önskar en genomgång av kommunens ekonomi och styrning samt en prognos över den ekonomiska utvecklingen. För närvarande har drygt 170 analyser genomförts under årens lopp.

Beställ analys av kommunens ekonomi

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hans Stark
    Ekonom
  • Robert Heed
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.