Publicerad 13 december 2022

Välfärdens kompetensförsörjning

Att hitta rätt kompetens är den största utmaningen kommuner och regioner står inför. Rapporten innehåller en personalprognos 2021–2031 och hur välfärden kan möta kompetensutmaningen.

De som är över 80 år i befolkningen kommer att öka med nästan 50 procent vilket innebär att äldreomsorgen behöver öka antalet anställda med 30 procent. Även hälso- och sjukvården behöver öka påtagligt. Samtidigt ökar personer i arbetsför ålder och sysselsatta inte tillräckligt under kommande tio år. Situationen är komplex men inte omöjlig att lösa. Lösningarna är däremot inte så enkla som att enbart rekrytera fler. Kommuner och regioner behöver förändra arbetssätt och ta tillvara och utveckla de befintliga medarbetarna för att minska behoven av fler anställda.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Välfärdens kompetensförsörjning