Publicerad 7 september 2021

PrimärvårdsUppföljning

Denna rapport beskriver ett metodstöd för en dialogbaserad verksamhetsuppföljning som tillvaratar dels regionledningens behov av svar på verksamheternas resultat och primärvårdens kvalitet, dels verksamhetens behov av stöd för egen kvalitetsutveckling.

Modellen, influerad av debatten om värdet av en mer tillitsbaserad styrning, kan ge utgångspunkt för regionens eget beslut om uppföljning av en konkurrensutsatt primärvård. Rapporten ger också förslag på datakällor som grund för dialogen om möjlig kvalitetsutveckling.

PrimärvårdsUppföljning

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset