Publicerad 15 december 2023

Kommungemensamt handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering

Skriften handlar om handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering och att ta tillvara på potentialen i ett stärkt kommungemensamt digitaliseringsarbete.

Sverige ska ha världens bästa digitala välfärd – smart och jämlik i hela landet. Broschyren Kommungemensamt handslag, förenar landets kommuner och SKR i en ny målbild och en gemensam riktning, som mynnar ut i en handlingsplan för genomförande. Genom ambitionshöjningar, en innovationskultur där vi sprider goda exempel till fler och uppbyggnad av gemensam kapacitet, ska vi möjliggöra en snabbare digital omställning i hela landet. I broschyren beskriver vi hur det ska gå till.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.