Publicerad 26 maj 2023

Cirkulär - viktig information från SKR

Vårdnadsöverflyttning till familjehem - avtal

Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör avtalet vid vårdnadsöverflyttning till familjehemsföräldrar. Eftersom det är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd för utvecklande av kommunens egna riktlinjer för handläggningen av dessa ärenden. Till cirkuläret hör en avtalsmall.

SKR:s rådgivning är enbart avsedd för företrädare för kommunen vilket innebär att privata företag inte omfattas av SKR:s rådgivning. Råd och stöd ges avseende mer generella frågor. Särskilt förordnade vårdnadshavare kan inte konsultera SKR utan hänvisas till berörd kommun.

Informationsansvarig

  • Solveig Freby
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.