Publicerad 18 december 2023

Cirkulär - viktig information från SKR

Redovisningsfrågor 2023 och 2024

Som ett stöd för arbetet med bokslut och årsredovisning 2023 och inför redovisningen under år 2024 ges här en sammanfattande information om ett antal aktuella redovisningsfrågor.

Informationen i ursprungligt cirkulär har 2023-12-21 uppdaterats under rubriken "Omställningsförsäkringen”.

Informationsansvarig

  • Hans Stark
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.