Publicerad 30 april 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Ändringar i Allmänna bestämmelser och partsgemensam kommentar gällande arbetsbrist m.m.

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har träffat överenskommelse med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer om ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) och en partsgemensam kommentar gällande arbetsbrist m.m.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.