Publicerad 18 juni 2002

Cirkulär - viktig information från SKR

Ny lagstiftning mot diskriminering av deltidsarbetande och arbetstagare med tidsbegränsad anställning


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset