Publicerad 20 april 2023

Data Governance Act, dataförvaltningsförordningen

Innebörd, konsekvenser och tidplan för förordningen Data Governance Act, dataförvaltningsförordningen. Lagstiftningsprocessen i EU avslutad och förslaget implementeras nationellt.

Senast uppdaterad: .

Dataförvaltningsförordningen (Data Governance Act, oftast förkortad till DGA) är en europeisk lag om datastyrning, som är helt i linje med EU:s värderingar och principer. Lagen kommer att ge betydande fördelar för EU:s medborgare och företag.

Innebörd, konsekvenser

Dataförvaltningsförordningen är en viktig pelare i den europeiska datastrategin och syftar till att öka förtroendet för datadelning, stärka mekanismerna för att öka tillgången till data och övervinna tekniska hinder för vidareutnyttjande av data.

Dataförvaltningsförordningen kommer också att stödja inrättandet och utvecklingen av gemensamma europeiska dataområden på strategiska områden, med deltagande av både privata och offentliga aktörer, inom sektorer som hälsa, miljö, energi, jordbruk, rörlighet, finans, tillverkning, offentlig förvaltning och kompetens.

Detta gör SKR

Myndigheten för digital förvaltning Digg arbetar med att ta fram en juridisk vägledning. SKR följer utvecklingen.

Tidplan, status

Dataförvaltningsförordningen trädde i kraft den 23 juni 2022 och är, efter en 15-månadersperiod, tillämplig sedan september 2023.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Caspar Almalander
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.