Publicerad 5 mars 2024

Nyheter för överförmyndare - våren 2024

Ett ovanligt högt antal avgöranden de senaste månaderna som vi försökt summera till Er med intresse för överförmyndarfrågor.

Vårens nyhetsbrev för överförmyndare fyllt med aktuella rättsfall såväl som information om kommande kurser, för er med intresse för överförmyndarfrågor.

Nyheter för överförmyndare - Våren 2024 (PDF) Pdf, 212 kB.

Migrationsverket - Nytt sätt för Migrationsverket att delge beslut i asylärenden efter 1 mars (PDF) Pdf, 13 kB.

Rättsfall och domar

 • Socialnämndens insatser inte otillräckliga för att tillgodose den enskildes hjälpbehov
 • Förvaltarskap för person som tömde sina konton och tidigare återfallit i drogmissbruk
 • Inget godmanskap då rekryteringsförsök pågått över ett år
 • Samtycke till arvskifte kan nekas för att huvudman inte får sin laglott ”fri” utan bunden av villkor om särskild förvaltning
 • Det är överförmyndaren som genomför byte av ställföreträdare, inte tingsrätten
 • Att behärska det svenska språket en nödvändighet för att vara lämplig som god man
 • Hörselnedsättning inte grund för godmanskap
 • Svårigheter med bankärenden medförde att anhörigbehörighet inte tillgodosåg behov. Godmanskap anordnat
 • Förvaltarskap upphörde för person som flyttat utomlands och inte längre var ur stånd vårda sig själv eller sin egendom
 • Utvidgat förvaltarskap när huvudman försökte sälja bostad till underpris
 • Hovrätten undanröjde tingsrättens beslut om arvode då tingsrätten räknat fel och inte prövat vad som yrkats
 • Överförmyndare saknar lagstöd för att erhålla uppgifter från socialnämnden om en presumtiv ställföreträdare innan ställföreträdarskap anordnats
 • En framtidsfullmakt fick fortsätta brukas trots vissa jävssituationer
 • Bristande betalningsförmåga inte skäl att ändra betalningsansvar för arvodet
 • Förvaltarskap när den enskilde motsatte sig ekonomiska åtgärder och det finns en stor konflikt i familjen som påverkar den enskilde negativt
 • Tidigare förvaltare dömd för grov trolöshet mot huvudman
 • Digital informationstjänst för överförmyndarverksamheterna?
 • Information till gode män om förenklad delgivning
 • Nytt sätt för Migrationsverket att delge beslut i
  asylärenden efter 1 mars - se dokument ovan
 • Råd till ställföreträdare?
 • Kommande kurser och webbsändningar i SKR:s regi.

SKR:s juridiska rådgivning sker främst genom info@skr.se alternativt till respektive sakkunnig på ordinarie telefontid. Undertecknad har telefontid vardagar 13.00-15.00.

Informationsansvarig

 • Kalle Larsson
  Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka in din organisations frågor

 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.
 • Se till att frågan är väl förberedd innan du skickar in den.
 • Det ingår inte i SKR:s uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.


Undvik känsliga personuppgifter när du beskriver ditt ärende.


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.