Publicerad 12 april 2022

Så här påverkas offentlig upphandling av Rysslands invasion av Ukraina

Här hittar du samlad information.

Vi har tidigare skrivit om möjligheterna att ändra ersättningen till leverantörer på grund av de ökade drivmedelspriserna.

Upphandling och ändring av ingångna avtal

Information om hur kriget påverkar ramavtalen, Adda Inköpscentral

Den 8 april beslutade EU om att utöka sanktionerna mot Ryssland och Belarus genom att en förordning antogs. Den gäller i alla medlemsländer.

Enligt förordningen är det nu förbjudet att tilldela kontrakt eller låta offentliga kontrakt eller koncessionskontrakt genomföras med både juridiska och fysiska personer som är etablerade i Ryssland.

Förbudet gäller också underleverantörer och företag vars kapacitet åberopas i upphandlingen om det åberopade företaget står för mer än 10 procent av kontraktets värde.

Förbudet att tilldela kontrakt gäller från och med den 9 april. Förbudet att genomföra kontrakt gäller från och med den 11 oktober 2022.

Varor som omfattas är framför allt kol och fossila bränslen men även cement, kemikalier av olika slag samt trävaror. Av 8 § lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner framgår att den som uppsåtligen bryter mot sanktionerna kan drabbas av böter eller fängelse om brottet är grovt.

Nya sanktioner mot Ryssland påverkar offentlig upphandling, Upphandlingsmyndigheten

Stöd om sanktionerna och offentlig upphandling, Upphandlingsmyndigheten

Mer information finns i förordningen. OBS den behöver läsas med ursprungsförordningen 833/2014.

Förordningen, Europeiska unionen

Utrikesdepartementet har information om sanktionerna. Längst ner på webbsidan hittar du en länklista till andra berörda myndigheter.

Sanktioner mot Ryssland i samband med invasionen av Ukraina 2022, regeringen

Dessa varor och tjänster kan komma från Ryssland, Kommerskollegium

Föreningen Byggherrarna har tagit fram en vägledning om krig och standardavtalen.

Vägledning om hantering av krig i entreprenadkontrakt (PDF)

För området livsmedel, se Livsmedelsverkets information.

Livsmedel och kriget i Ukrainaområdet, Livsmedelsverket

Informationsansvarig

 • Sara Catoni
  Direktör
 • Helena Henriksson
  Förbundsjurist
 • Magnus Ljung
  Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka in din organisations frågor

 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.
 • Se till att frågan är väl förberedd innan du skickar in den.
 • Det ingår inte i SKR:s uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.


Undvik känsliga personuppgifter när du beskriver ditt ärende.


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.